Realestate

Realestate


Realestate


Revolution vjen me produktin e saj per agjencite imobiliare Realestate .
Eshte nje CRM e mirefillte e cila perfshin sherbimet e meposhtme:

·         Properties: menaxhim i pronave ku detajet e saj si Availability, Condition, Nature, Energy Efficency etj jane dinamike.

·         Brochure: krijim broshure(pdf) dhe dergimi i tyre me email direkt nga sistemi sipas disa templateve.

·         Leads: mbledhje e leads nga website si visit, information request etj.

·         Opportunities: ndjekja e procesit te shitjes hap pas hapi deri ne finalizim ku perfshihen hapa si property match, visits, proposals etj.

·         Visits: Dokumentim i vizitave te prones dhe pershtypjet e klientit.

·         Commisions: Menaxhim i komisioneve dhe ndarja e tyre sipas percaktimit.

·         Agents: krijim profilesh agjentesh pa limit.

·         Dashboards: 3 dashboard per te patur nje panorame te qarte te biznesit: Notebook, Metrics dhe Perfomance ku raportet jane me filtra dinamik.

·         Events: krijimi i eventeve si Reminder/Event/Task ndaj pronave/oportuniteteve etj.

·         Objectives: krijimi i objektivave ndaj agjenteve dhe shfaqja e tyre ne dashboard per te ndjekur ecurine.

·         Notes: Krijim i shenimeve dhe shfaqja e tyre ne dashboard.

·         Multi languages - sistemi do te perfshije si fillim 3 gjuhe: al, en dhe sv, si dhe eshte disponibel per cdo gjuhe tjeter, po ashtu dhe kontenti do te jete ne multilanguage.

·         Reports: Sistemi pervec dashboardeve ku raported jane gjitha ne forme grafikesh(bar, line, pie etj) ose thjeshte numra, ka dhe disa raporte baze ne forme tabele ku filtron sipas agjentit/zones/tipologjise se prones etj.Cdo raport extra do te zhvillohet sipas kerkeses tuaj pa kosto extra.

·         Exports: mund te eksportoni liste pronash/opportunitetesh/kontaktesh/komisionesh ne disa formate si csv, pdf, json.

·         Mail: dergoni me email liste pronash/opportunitetesh/kontaktesh direkt nga sistemi.

·         Whatsapp: dergoni ne whatsapp liste pronash.

·         Subscribe to internal events: merrni njoftime per eventet e brendshme si: krijim prone, ndryshim cmimi, krijim lead, upgrade lead to opportunity, property visit, property proposal, opportunity win/lost etj.

·         Navigate by search: navigoni duke perdorur search kudo neper crm.

·         Multi applications: Sistemi mund te kete disa applications/zyra te cilat sipas deshires mund te bejne share midis tyre pronat, opportunitetet etj duke perdorur Network/rrjetin.

·         Users: perdoruesit jane te strukturura ne grupe dhe kane akses/permissions dinamik.

·         2FA: two factor authentication, cdo user mund te aktivizoj 2fa per nje siguri me te larte te llogarise se vete, e cila pervec username dhe password kerkon nje token per tu loguar ne sistem.