Hotel

Hotel


Revolution vjen me produktin e tij per menaxhimin e hoteleve. 
Disa nga sherbimet e ofruara ne kete platforme jane:

Rezervimet

Ketu ju keni mundesine te ruani rezervimet.Menuja eshte shume e pasur per te ruajtur te gjitha informacionet e nevojshme.  


Kalendari

Shfaqini ne forme kalendari rezervimet per te patur nje tablo me te qarte te rezervimeve.


Porosite

Ruani porosite e bera nga klientet duke menaxhuar dhe pagesat perkatese. 


Klientet

Databaze klientesh te organizuara ne grupe sipas deshires.


Dhomat

Listoni dhomat e hotelit.


Cmimet

Krijoni cmime te ndryshme mbi bazen e dhomave dhe sherbimet qe ato ofrojne.

 

Komisionet

Ruani komisionet per partneret tuaj me te cilet bashkepunoni.


Dashboardet

Sistemi vjen me 4 dashboarde si Welcome, Notebook, Metrics dhe Performance te cilat do tju mundesojne qartesine mbi ecurine e hotelit tuaj.


Te tjera

Sistemi eshte multi-user, pra krijoni perdorues sipas nevojes.
Krijoni evente sipas nevojes te ndare ne kategorite perkatese.
Shtoni produktet e konsumit qe ofron hoteli juaj.
Pos per krijimin e orderave.